voor het onderwijs

 Voor leerkrachten, leerlingen en klassen

  • Gegidste wandeling op locatie (1 of 2 dagdelen): Pieter Lievens, de ontwikkelaar van dit materiaal en jarenlang docent 'Wereldbrede Uitdagingen' aan de Karel De Grote Hogeschool en aan de Thomas More Hogeschool gidst de Wandeling van de Levende Planeet in de buurt van uw school als halve dagactiviteit (de wandeling zelf) of als dagactiviteit (als klasuitstap: de wandeling met uitgebreide verwerking). U vindt het verloop van deze wandeling onder deze link. Er zijn verschillende opties, inhoudelijke keuzemogelijkheden en methodieken aangepast aan uw klasgroep.


  • Presentatie in de klas (2 of 4 lesuren): Pieter Lievens vertelt in een interactieve en boeiend lesblok de diepe geschiedenis van de aarde, gevisualiseerd aan de hand van 47 slides. Interactie wordt gegarandeerd aan de hand van de 'stop-de-klok’-methodiek. Na de presentatie is er tijd voor vragen en bespreking. Uitbereidbaar met twee extra uren tot een activiteit van een halve dag door extra verwerking of een bijkomend thema zoals zeespiegelstijging, continentendrift, Antarctica, duurzame ontwikkeling, verzuring van de oceanen, biodiversiteit, internationale samenwerking, basisinkomen, Buen Vivir, ...

  • Visuele 'tijdbalk' in de school (tentoonstelling van één of twee wekenIn een gang of op de speelplaats wordt een fascinerende galerij opgesteld van 46 meter. In die galerij, die tegelijk de tijdslijn van 4.600 miljoen jaar vormt, staan voorwerpen en beelden met uitleg over elke periode van de diepe geschiedenis. Op 17 borden staat bijkomend een QR-code die bezoekers linkt naar een filmpje, beeld of tekst met extra uitleg over die periode. Op het einde van de tijdslijn is er een tool voor online interactie
    , het delen van reflectie en evaluatie. De galerij wordt bij voorkeur gecombineerd met een (zomer-)bar of gezellige ontmoetingsplaats. Het oudercomité kan de tentoonstelling huren, opstellen in de school en buiten de schooluren als activiteit aanbieden. Tijdens de schooluren kan de leerkracht geschiedenis en aardrijkskunde de galerij gebruiken als didactisch materiaal om les te geven over de diepe geschiedenis. Deze reizende tentoonstelling combineert 
    baanbrekende wetenschappelijke inzichten met visuele kunst en online interactie. Met de ticketverkoop en de bar kan het oudercomité inkomsten generen.